Šolski center Rogaška Slatina

AKTUALNO

KATALOG OIV IN ID 2013/14       
več


NADOMEŠČANJA                                    
več


DOGAJALO SE JE


POMLADNO DRUŽENJE V DIJAŠKEM DOMU
več

DAN ZA PUNCE                                   
več


MATURANTSKI PLES 2014    
več


SREČANJE NA TEMO NASILJE MED VRSTNIKI
več

ČAS ZA NAS - KONCERT DIJAŠKE SKUPNOSTI
foto, video


Šolski center Rogaška Slatina smo majhna šola z velikimi prednostmi.

Naše temeljno poslanstvo je spodbujati veselje do učenja in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.

Na ŠCRS se zavzemamo za:
  • kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno nadaljevanje šolanja,
  • pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
  • kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika.
 
S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavzetostjo postajamo pomembno središče formalnega in neformalnega izobraževanja v regiji.                                               
                      Glažovna