Šolski center Rogaška Slatina

AKTUALNO

POPRAVNI, PREDMETNI IN DOPOLNILNI IZPITI V
JESENSKEM ROKU     
več

TUDI NA SPLOŠNI MATURI IMAMO DVA ZLATA MATURANTA!      
več

DVE ZLATI MATURANTKI POKLICNE MATURE!                       
več


DOGAJALO SE JE


PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE IN SPLOŠNE MATURE 2014
več

SPOMLADANSKI ŠPORTNI DAN
več

KLEMEN KODRIČ IN LUKA TACER STA OSVOJILA ZLATI PRIZNANJI - ČESTITAMO!
več

NAGRADNA EKSKURZIJA V VELIKO GORICO
več

EKSKURZIJA 3. A IN 3. B NA KRAS                                  
več


Šolski center Rogaška Slatina smo majhna šola z velikimi prednostmi.

Naše temeljno poslanstvo je spodbujati veselje do učenja in razvijati spoštovanje do vsakega posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.

Na ŠCRS se zavzemamo za:
  • kakovosten pouk, ki dijakom omogoča uspešno nadaljevanje šolanja,
  • pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
  • kulturo dialoga in medsebojne odnose, ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju, partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika.
 
S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in zavzetostjo postajamo pomembno središče formalnega in neformalnega izobraževanja v regiji.